46. MEĐUNARODNI SAJAM OPREME I SREDSTAVA ZA SAVREMENU NASTAVU - UČILA

Jedna od najstarijih specijalizovanih priredbi Beogradskog sajma. U izlagačkom programu nalazi se sve što je potrebno za opremanje i rad vaspitno–obrazovanih ustanova različitih nivoa i struka – od školskog nameštaja i nastavnih sredstava, do školskog pribora i potrošnog materijala.

Radno vreme

10:00 - 21:00h

Hale
Hala 2, Hala 3A
Cena ulaznice
VRSTA ULAZNICE CENA
pojedinačne ulaznice
250 RSD
grupne ulaznice*
150 RSD*
porodična ulaznica (26. i 27. oktobar)
600 RSD
cena parkinga (po satu)
100 RSD

* Ulaznice / grupne ulaznice

Grupna poseta podrazumeva dolazak više od 20 ljudi.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak ljudi sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se Službi zakupa:

 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20
Organizator

BEOGRADSKI SAJAM

Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0)11 2655-248
Fax: +381 (0)11 2655-219

e-mail: ucila@sajam.rs

Projektni tim
 • Dejana Cahun, market menadžer
Opis sajma

Kao jedini specijalizovani sajam namenjen opremanju obrazovnih ustanova od predškolskih do institucija visokog obrazovanja u našoj zemlji, Sajam učila predstavlja mesto na kome se posetioci – donosioci odluka, direktori škola, profesori, nastavnici i vaspitači, predstavnici nadležnih ministarstava i državne uprave upoznaju sa najnovijom ponudom eksponata iz različitih robnih grupa.

Robne grupe
 • Predškolski i školski nameštaj
 • Oprema za specijalizovane kabinete za prirodne nauke
 • Nastavna sredstva – aparati, instrumenti i didaktički materijal
 • Laboratorije za učenje stranih jezika
 • Računarska oprema u obrazovanju
 • Interni sistemi
 • Potrošni materijal za potrebe učenika i škola
 • Predškolska učila i igračke
 • Didaktička, pedagoška i metodička literatura
Nagrađivanje

Nagrade "ZLATNA TABLA" i "SREBRNA TABLA" dodeljuju se u u sledećim robnim grupama: Prostori i celine; Učionička i laboratorijska oprema; Učila; Predškolska učila; Školski pribor.