11. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE

Električna energija, kogeneracija, ugalj, gas i nafta, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, rudarstvo.

Radno vreme

10:00-17:00

Hale
Hala 1, Hala 1A
Cena ulaznice
VRSTA ULAZNICE CENA
pojedinačne ulaznice 250 RSD
grupne ulaznice* 100 RSD*
cena parkinga (po satu) 100 RSD

* Ulaznice / grupne ulaznice

Grupna poseta podrazumeva dolazak više od 20 ljudi.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak ljudi sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se Službi zakupa:

 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20
Organizator

BEOGRADSKI SAJAM

Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 2655-486
Tel/Fax: +381 (0)11 2655-556
e-mail: energetika@sajam.rs

Pokrovitelj
Ministarstvo rudarstva i energetike EPS
Projektni tim
 • Zoran Gligorić, koordinator
  Tel: +381 (0)11 2655-486
  e-mail: zoran.gligoric@sajam.rs
  e-mail projektnog tima: energetika@sajam.rs
 • Aleksandra Nikolić, saradnik na projektu
  Tel/faks: +381 (0)11 2655-305
 • Danica Kordić, saradnik na projektu
  Tel/faks: +381 (0)11 2655-556
 • Sanja Ognjanović Kocić, saradnik na projektu
  Tel/faks: +381 (0)11 2655-892
 • Ana Želčeski, administrator na projektu
  Tel/faka: +381 (0)11 2655-621
Robne grupe
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 • Hidro i termo elektrane, kogeneracija, projektovanje, izgradnja i održavanje energetskih objekata, prenosna i distributivna mreža, upravljanje elektroenergetskim sistemom.
 • UGALJ:
 • Tehnologije otkopavanja i utovar, geološka istraživanja, oplemenjivanje i prerada, transport, homogenizacija, upravljanje procesima i kvalitetom.
 • NAFTA I GAS:
 • Oprema i uređaji za istraživanje, proizvodnju, rafinerijsku i petrohemijsku preradu; proizvodnja derivata nefte, transport i skladištenje nafte i derivata nafte; trgovina; gradnja gasovoda i skladišta gasa; transport, skladištenje, distribucija i trgovina prirodnim gasom; gasifikacija.
 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:
  Male hidroelektrane, biomasa, geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, uljani škrilci.
 • ENERGETSKA EFIKASNOST:
  U proizvodnji, distribuciji, potrošnji itd.
 • RUDARSTVO
Download

Konferencijski program (PDF)

Prijave za izlagače (PDF)