10. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA - ECOFAIR

Elementi zaštite životne sredine; Rešenja zaštite životne sredine po oblastima; Zaštita prirode i upravljanje prirodnim resursima; Strategija, projekti i edukativni programi za očuvanje životne sredine i prirode; Međunarodna saradnja.

Radno vreme

10:00 – 18:00

Hale
Hala 1, Hala 1A
Organizator

BEOGRADSKI SAJAM

Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0)11 2655-202
Tel/Fax: +381 (0)11 2655-556

e-mail: ekologija@sajam.rs

Pokrovitelj

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije

Projektni tim
Opis sajma
 • PODRUČJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:
  - voda, vazduh, zemlja

 

 • REŠENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OBLASTIMA:
  - elektroprivreda i industrija
  - komunalna pitanja
  - deponovanje, sortiranje i reciklaža otpada
  - zaštita od buke i vibracija
  - sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

 

 • ZAŠTITA PRIRODE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA:
  - biodiverzitet i geodiverzitet
  - zaštićena prirodna dobra i modeli upravljana
  - ekoturizam

 

 • STRATEGIJA, PROJEKTI I EDUKATIVNI PROGRAMI ZA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODE, MEĐUNARODNA SARADNJA

 

 • ODRŽIVI RAZVOJ:
  - Zaštita životne sredine – čistija proizvodnja

 

 • BERZA EKOLOŠKIH USLUGA:
  - usluge ekohemijske karakterizacije životne sredine
  - inženjering u životnoj sredini

 

 • LOKALNA SAMOUPRAVA:
  - lokalni ekonomski razvoj, privlačenje investicija i zaštita životne sredine
  - održavanje čistoće, komunalna oprema i servisi, otpad, reciklaža
  - turistički razvoj gradova i sela

 

 • PRATEĆI STRUČNI PROGRAM:
  -konferencije, seminari, stručni skupovi
Download

Spisak izlagača 2013. (PDF)

Prateći stručni program Sajma ekologije 2013. (PDF)

Prospekt EcoFair 2013 (PDF)

Pozivno pismo (PDF)